Läkemedel

Välkommen till medicininstruktioner.se

Till dig som fått ett läkemedel förskrivet på recept

Instruktionsfilmerna som visas här på medicininstruktioner.se vänder sig till dig som fått läkemedel förskrivet på recept. Genom din läkare, sjuksköterska eller via apotekspersonal får du information om den instruktionsfilm som är aktuell för just din behandling.
Det är viktigt att du tar ditt läkemedel på rätt sätt. Via användarinstruktionerna får du stöd och kunskap hur du ska hantera ditt läkemedel eller medicinska hjälpmedel. 
Instruktionsfilmen för din behandling söker du via drop-down-menyn eller under respektive terapiområde.

Tänk på:

  • att alltid följa läkarens ordination
  • att läsa bipacksedeln 
  • om du har frågor eller problem under behandlingen – vänd dig till sjukvårdspersonal
  • ytterligare information om ditt läkemedel finns i fass.se

_______________________________

APP medicininstruktioner.se
Medicininstruktioner.se finns även som APP och kan laddas ner kostnadsfritt på APP Store för iOS eller Google Play
för Android.

_______________________________

För sjukvårds- och apotekspersonal:
Kostnadsfria påminnelsekort till era patienter/receptkunder beställer ni här.