Läkemedel

Välkommen till medicininstruktioner.se

Till dig som fått ett läkemedel förskrivet på recept

Instruktionsfilmerna som visas här på medicininstruktioner.se vänder sig till dig som fått ett läkemedel förskrivet på recept. Genom din läkare, sjuksköterska eller via apotekspersonal får du information om den instruktionsfilm som är aktuell för just din behandling.
Det är viktigt att du tar ditt läkemedel på rätt sätt. Via användarinstruktionerna får du stöd och kunskap hur du ska hantera ditt läkemedel eller medicinska hjälpmedel. 
Instruktionsfilmen för din behandling söker du via drop-down-menyn eller under respektive terapiområde.

Tänk på:

  • att alltid följa läkarens ordination
  • att läsa bipacksedeln

Samtliga instruktionsfilmer för läkemedel har en länk till www.fass.se där ytterligare information finns.


För sjukvårdspersonal:
Kostnadsfria påminnelsekort för era patienter beställer ni här.