2015

Instruktionsfilm och övrig information på denna sida vänder sig till dig som fått detta läkemedel förskrivet på recept.
Tänk på att följa din läkares ordination och läs bipacksedeln som du fått i din förpackning. Fullständig information om läkemedlet finns på fass.se via länken till höger.

EpiPen®

(epinefrin)

Injektionsvätska, lösning

Meda

Telefon: 08-630 19 00
Instruktionsfilmer1 st | 00:01:19
EpiPen