Instruktionsfilm och övrig information på denna sida vänder sig till dig som fått detta läkemedel förskrivet på recept. Läs alltid bipacksedeln som du fått i din förpackning. Fullständig information om läkemedlet finns på fass.se via länken till höger.

EpiPen®

(epinefrin)

Injektionsvätska, lösning

Meda

Telefon: 08-630 19 00
Instruktionsfilmer1 st | 00:01:19
EpiPen