Duodopa®

(levodopa/karbidopa)

Intestinal gel

AbbVie

Telefon: 08-684 446 00

info@abbvie.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
2016/01

Instruktionsfilm och övrig information på denna sida vänder sig till patienter som fått detta läkemedel förskrivet på recept.
Tänk på:
– att alltid följa din läkares ordination
– att läsa bipacksedeln
Ytterligare information om läkemedlet finns på fass.se via länken här intill.