Läkemedel
AkutläkemedelAkneAkromegaliAllergiAnemi | JärnbristAntibiotikaAstma | KolBarn – inhalation spacerBenskörhetBinjurebarksviktBlodproppBlodsjukdomarBlödarsjukaCancer

Välkommen till medicininstruktioner.se för patienter

Instruktionsfilmerna här vänder sig till dig som fått läkemedel förskrivet på recept. Din läkare, sjuksköterska eller apoteks-personalen ger dig information om vilken instruktionsfilm som är aktuell för just din behandling. Genom instruktionsfilmerna får du stöd och kunskap om hur du ska hantera ditt läkemedel eller medicinska hjälpmedel. Du söker aktuell film via 
drop-down-menyn eller under
respektive terapiområde.

Tänk på att:
– alltid följa läkarens ordination
– läsa bipacksedeln
– rådfråga vårdpersonal om du har
   frågor om din behandling
– ytterligare information om läkemedel
   finns på fass.se
_______________________________

APP medicininstruktioner.se
Medicininstruktioner.se finns som app och kan laddas ner kostnadsfritt på APP Store för iOS eller Google Play för Android.

_______________________________

För sjukvårds- och apotekspersonal:
Kostnadsfria påminnelsekort till era patienter/receptkunder beställer ni här.

_______________________________

Eventuell rapportering om biverkningar ska inte lämnas här, det görs direkt på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se/rapporte