Sativex®

(delta-9-tetrahydrocannabinol och cannabidiol)

Munhålespray

Almirall

Telefon: +45 70 25 75 75

info.nordic@almirall.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
 
2023

Instruktionsfilmer

2 st | 00:08:39

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar i användning finns på fass.se. 

Är den här filmen till hjälp för dig?