Amgevita®

(adalimumab)

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
▼Utökad övervakning

Amgen

Telefon: 08-695 11 00

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
 
2023

Instruktionsfilm

1 st | 00:04:54
Amgevita® injektionspenna
Användarinstruktioner00:04:54

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar i användning finns på fass.se. 

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får till din läkare eller apotek eller till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.