Prolia®

(denosumab)

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Amgen

Telefon: 08-695 11 00

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:07:13

FASS.SE produktinformation

För vårdpersonal:
Skicka filmlänk till patienten

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Följ läkarens ordination och läs bipacksedeln noga. Ytterligare information om läkemedel finns på fass.se.