Repatha®

(evolocumab)

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Amgen

Telefon: 08-695 11 00

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:06:10
Användarinstruktioner
Förfylld injektionspenna00:06:10

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Följ läkarens ordination och läs bipacksedeln noga. Ytterligare information om läkemedel finns på fass.se.