Xarelto®

(rivaroxaban)

Filmdragerad tablett: 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg

Bayer

Telefon: 08-580 223 00
medinfo.scand@bayer.com
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Informationen här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel förskrivet på recept. För behandlings- och läkemedelsfrågor, kontakta sjukvårdspersonal eller apotek. Följ alltid läkarens ordination och läs bipacksedeln. 
Ytterligare information finns på fass.se.

   Filmerna för Oral suspension visar beredningsinstruktioner för Xarelto 1mg/ml.


   Ge oss feedback med 1 klick! 💚

   Är den här filmen till hjälp för dig?