Xarelto®

(rivaroxaban)

Filmdragerad tablett: 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg
▼Utökad övervakning

Bayer

Telefon: 08-580 223 00

medinfo.scand@bayer.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
 
2023

Informationen här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel förskrivet på recept. För behandlings- och läkemedelsfrågor, kontakta sjukvårdspersonal eller apotek. Följ alltid läkarens ordination och läs bipacksedeln. 
Ytterligare information finns på fass.se.

Filmerna för Oral suspension visar beredningsinstruktioner för Xarelto 1mg/ml.


▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Det kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får till din läkare eller apotek eller till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.