Avonex®

(interferon beta-1a)

Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna

Biogen

Telefon: 08-594 113 60

infosweden@biogen.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:05:24

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Följ läkarens ordination och läs bipacksedeln noga. Ytterligare information om läkemedel finns på fass.se.