Orencia®

(abatacept)

Injektionsvätska, lösning

Bristol-Myers Squibb

Telefon: 08-704 71 00

infosverige@bms.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

2 st | 00:12:30

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar i användning finns på fass.se. 

Är den här filmen till hjälp för dig?