Pradaxa®

(dabigatranetexilat)

Kapsel, hård: 150 mg, 110 mg, 75 mg

Boehringer Ingelheim

Telefon: 08-721 21 00

info.sto@boehringer-ingelheim.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel eller hjälpmedel förskrivet på recept. För behandlings- och läkemedelsfrågor – kontakta sjukvårdspersonal eller apotek. Följ alltid läkarens ordination och läs bipacksedeln. 
Ytterligare information för läkemedel finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?