Spiriva® HandiHaler

(tiotropiumbromid)

Inhalationspulver, hård kapsel samt inhalator

Boehringer Ingelheim

Telefon: 08-721 21 00

https://www.boehringer-ingelheim.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:04:18

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Följ läkarens ordination och läs bipacksedeln noga. Ytterligare information om läkemedel finns på fass.se.