Spiriva® HandiHaler

(tiotropiumbromid)

Inhalationspulver, hård kapsel samt inhalator

Boehringer Ingelheim

Telefon: 08-721 21 00

https://www.boehringer-ingelheim.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
 
2023

Instruktionsfilm

1 st | 00:04:18

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar i användning finns på fass.se.