Helixate® NexGen

(rekombinant koagulationsfaktor VIII (octocog alfa))

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

CSL Behring

Telefon: +46 8 544 966 70

info@cslbehring.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

1 st | 00:06:15

FASS.SE produktinformation

För vårdpersonal:
Skicka filmlänk till patienten

Informationen här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel förskrivet på recept. 

För behandlings- och läkemedelsfrågor – kontakta sjukvårdspersonal eller apotek. 

Följ alltid läkarens ordination och läs bipacksedeln. 
Ytterligare information för läkemedel finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?