Invicorp

(aviptadil/fentolamin)

Injektionsvätska, lösning

Evolan Pharma

Telefon: 08-544 960 30

info@evolan.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:03:27

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Följ läkarens ordination och läs bipacksedeln noga. Ytterligare information om läkemedel finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?