faq

Vanliga frågor och svar

FAQ för läkemedels- och medtechbolag

Här har vi ställt samman vanliga frågor med svar om medicininstruktioner.se och våra övriga Nordenportaler så att ni snabbt och enkelt kan ta det av mer detaljerad information.

Observera att informationen här riktar sig till läkemedels- och medtechbolag. Arbetar du inom sjukvård eller apotek? Kontakta oss via telefon eller e-post om du har frågor om tjänsten, se info under Kontakt. För produktfrågor kontaktas ansvarigt bolag, kontaktuppgifter finns på respektive filmsida ovanför filmerna. Är du patient och har frågor om behandling eller produkt så ska du alltid vända dig till vårdpersonal eller apotek.

Kontakt

Medicininstruktioner Sverige AB
Storgatan 4
SE-411 24 GÖTEBORG
Sverige

Therese Christiernin
+46 707 91 33 29
therese@medicininstruktioner.se
eller info@medicininstruktioner.se

Om Medicininstruktioner

Medicininstruktioner.se är en oberoende digital samlingsplattform med fokus på instruktionsfilmer inom läkemedel och medtechprodukter. Vi är en innovativ e-hälsoaktör i Norden som förbättrar patientsäkerheten och effektiviserar den kliniska vardagen för vårdpersonalen vilket bidrar till hälsoekonomisk nytta.

Målsättningen är att uppnå bättre och säkrare läkemedelsanvändning, ökad följsamhet och att underlätta för vården, patienterna och apoteken. Instruktionsfilmerna gör det enklare för patienter som redan har det svårt, samtidigt som de är ett starkt och lättillgängligt stöd för sjukvårds- och apotekspersonalen. Portalen finns i responsiv webversion för dator, mobil, läsplatta och som APP. Startår: 2008.

Nordenansvarig?
Vi har portaler i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Medicininstruktioner Sverige AB grundades 2008, företaget har sitt säte i Göteborg. Vi är en oberoende e-hälsoaktör med Nordens största plattform för instruktionsfilmer inom läkemedel och medtech.

Målsättningen är att bidra till ökad följsamhet och säkrare läkemedelsanvändning genom att samla instruktionsfilmer för rätt handhavande av läkemedel och medicintekniska hjälpmedel under EN enda webbadress. Enkelt och lättillgängligt med tydligt fokus på instruktionsfilmer. Inom organisationen finns en mycket lång och bred erfarenhet av medicinsk information och kommunikation. Vi har spetskompetens inom produktion av instruktionsfilmer inom 2D, 3D och filmat manér. • Patienter som fått läkemedel eller medicinskt hjälpmedel förskrivet
 • Föräldrar och anhöriga som hjälper till under patientens behandling
 • Förskrivare och övrig sjukvårdspersonal i rådgivningssituationen
 • Sjukvårdspersonal vid administrering av läkemedel på klinik
 • Apoteksanställda i rådgivningssituationen
 • Vårdutbildningar vid universitet och högskolor 
 • Skolsköterskor som informerar skolpersonal och personer i elevs närhet 
 • Läkemedels- & medtechbolagen når patienter, sjukvård och apotek med tydliga och lättillgängliga instruktioner via en väletablerad kanal som används dagligen av förskrivare, övrig sjukvårdspersonal, apotek och patienter. Ni når hela vårdkedjan via en enda url. Smidigt och enkelt. Ni kan spara extra besök ute på klinikerna i landet för att instruera om hanteringen av en produkt. Besök kan bli dyrbart. En instruktionsfilm kan minska de kostnaderna – enkelt och lättillgängligt – 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan.

• Oberoende samlingsportal med hög trovärdighet. Medicininstruktioner är en väletablerad och uppskattad e-hälsoaktör som når hela vårdkedjan – läkare, sjuksköterskor, apotek och patienter.
• Säkra korrekt användning av era produkter. Ni har en unik möjlighet att kommunicera viktig och korrekt information till patienter, förskrivare, övrig vårdpersonal och apotek.
• Spar resurser. Instruktionsfilmerna är tillgängliga 24 timmar om dygnet, det möjliggör besparing av tid och ekonomiska resurser för både er och vården.
• Öka compliance. Korrekt användning kan öka chanserna att patienterna står kvar på ordinerad behandling.
• Tillgänglighet. Finstilta bipacksedlar kan vara svårtillgängliga. Instruktionsfilmerna på medicininstruktioner.se är lättillgängliga och kompletterar bipacksedeln. Våra portaler är tillgänglighetsanpassade för att göra det enklare för alla.
• Digitalisering och hälsoekonomi är viktigt.
• Ge stöd till patienter som inte talar svenska. Många av filmerna har nu även undertexter på främmande språk, vilket är mycket uppskattat av vårdpersonal och patienter! Vi på Medicininstruktioner hjälper till att kostnadseffektivt producera undertexter, som sedan kopplas in via dokument på er filmsida.
• Service. Er medverkan på medicininstruktioner.se är en värdefull service till sjukvården, apoteken och patienterna, som brukar tjänsten kostnadsfritt. Läkare och sjuksköterskor har en pressad arbetssituation och hinner ibland inte med att informera utförligt om läkemedelsanvändning. Tjänsten gör det dagliga sjukvårdsarbetet lite enklare.

Medverkande läkemedels- och medtechföretag betalar en årlig abonnemangsavgift för en produktfilmsida.
På filmsidan publiceras instruktionsfilm(-er) och möjlighet finns att publicera dokument och länka till t ex stödprogram och appar.
Länk till produktsida på fass.se läggs alltid in för läkemedel.

Tjänsten är en kostnadsfri service för patienter, sjukvårdspersonal, apotek och vårdutbildningar.

Medicininstruktioner.se vänder sig till patienter som får ett läkemedel förskrivet på recept, eller som köper en vara på apotek. Tjänsten marknadsförs således inte till allmänheten då den följer gällande föreskrifter och det medicinska regelverket, LER. Patienterna får information om tjänsten av sjukvårdspersonal/förskrivande läkare, rådgivande sjuksköterska eller fysioterapeut och av apotekspersonal i rådgivningssituationen.

Medicinininstruktioner Sverige samarbetar med merparten av Sveriges apotekskedjor samt, apotea.se, SOAF och MEDS. Samarbetsapoteken får regelbundet uppdaterade listor om nypublicerade och uppdaterade instruktionsfilmer. Apoteken får ett starkt arbetsverktyg och en god service till sina kunder – ett stöd till personalen i rådgivningsmötet. Den gemensamma målsättningen är att instruktionerna ska nå alla de kunder som hämtar ut recept eller som köper OTC-läkemedel som har instruktionsfilm på medicininstruktioner.se.

Samtliga kliniker, sjukhus, läkemedelsenheter och apotek i Sverige erbjuds kostnadsfria påminnelsekort som en del i att förenkla vid hänvisning till instruktionsfilmerna. En mycket uppskattad funktion på produktsidorna är att vård- och apotekspersonal kan skicka filmlänk via sms eller epost direkt till patienterna och apotekskunderna. Smidigt vid rådgivningen!

Medicininstruktioner Sverige har genom åren även arbetat aktivt med information till sjukvård och landsting genom:
– annonser och banners i specialtidningar, nyhetsbrev och på hemsidor riktade till sjukvård och apotek
– information till läkemedelskommittéer och läkemedelsenheter inom landstingen
– deltagande i kongresser för vårdpersonal, verksamhetschefer, utbildningsansvariga m fl
– utskick riktade till vårdpersonal/kliniker/landsting

Information om medicininstruktioner.se når sjukvårdspersonal och kliniker genom olika kanaler:

 Omfattande annonsering riktad till sjukvårdspersonal i medicinska kanaler.

– Utskick med information till läkemedelskommittéer, läkemedelsenheter m m.

APP för sjukvårdspersonal och apotekspersonal lanserad maj 2016. Appen ger pushnotiser vid nypubliceringar och ger vårdpersonalen tillgång till alla filmer i appen. Finns att ladda ner gratis via AppStore eller Google Play. Appen innehåller även en del för patienter.

– Regelbundna mailutskick till kliniker, vårdcentraler, verksamhets- och enhetschefer inom olika specialiteter

Mailutskick till vårdutbildningar

– Deltagande i temadagar och konferenser för aktörer inom vården

– Merparten av Sveriges landsting länkar till/rekommenderar medicininstruktioner.se i samband med information till sjukvårdspersonal om läkemedelshantering 

Förstasidan på medicininstruktioner.se  - "Patientsidan" - innehåller filmer som vänder sig till patienter för egenbehandling samt till sjukvårds- och apotekspersonal i rådgivningssituationen och för egen uppdatering inom handhavande. På sidan för sjukvårdspersonal medicininstruktioner.se/hcp publiceras filmer och material som är riktat enbart till vårdpersonal, t ex instruktioner om administrering och beredning på klinik och MOA-filmer.  

 

Utvecklingen för medicininstruktioner.se är mycket positiv, visningsstatistiken för instruktionsfilmerna ökar markant för varje år:

2009:   5.500 visningar
2010:  12.500 visningar
2011:  27.200 visningar
2012:  42.100 visningar
2013:  55.000 visningar
2014:  79.100 visningar 
2015: 117.000 visningar
2016: 171.500 visningar
2017: 248.421 visningar
2018: 384.957 visningar
2019: 479.694 visningar
2020: 558.787 visningar
2021: 587.926 visningar
2022: 696.980 visningar

2023 är vi på väg mot över 4 miljoner filmvisningar totalt från start!


Det beror på storleken på produktens förskrivning. En marknadsledande storsäljare har fler visningar än en liten nischprodukt eller en produkt inom rare diseases. Varje produkt är unik. Det viktigaste för dig som producent är att tillräckligt många patienter som fått produkten förskriven drar nytta av att se instruktionsfilmen på portalen – plus ev patientstödsprogram och annan länkad information. Portalen är inte en "surfsajt" som drivs av att besökarna skall titta/klicka på banner-annonser, den är fri från reklam. Rätt patient skall få rätt information – en del filmer har ett fåtal visningar varje månad av naturliga skäl, andra kan komma upp i flera tusen visningar per månad. Värdet av att behålla och ge stöd åt varje patient som står på behandlingen måste räknas in. Vi bistår med statistik över antalet visningar av filmer, dokument, länkar och undertexter för de produkter som medverkar.

Medicininstruktioner.se följer gällande etiskt regelverk för medicinsk information om läkemedel i Sverige (LER). Uppdragsgivaren bär alltid det yttersta ansvaret för innehållet i publicerad instruktionsfilm samt för innehåll via länkar och annat material på egen produkts filmsida. Allt publicerat material ska följa gällande regelverk (LER) och bygga på bipacksedel respektive produktresumé.

Medicininstruktioner Sverige bistår med råd när det gäller regelverket för instruktionsfilmer som publiceras på medicininstruktioner.se. 

Angående information från vårdpersonal och vid apoteksexpediering:
I Läkemedelsverkets receptföreskrifter (LVFS 1990:27, tidigare SOSFS 1984:16) anges att "receptutfärdaren skall lämna patienten den information som behövs för att patienten skall kunna använda läkemedlet på rätt sätt. Vidare bör apotekspersonalen då läkemedel utlämnas genom individuellt anpassad information så långt det är möjligt förvissa sig om att patienten kan använda läkemedlet på rätt sätt."

Om abonnemang

Medicininstruktioner tillämpar årsabonnemang, medverkande bolag inom läkemedel och medtech erlägger en abonnemangsavgift för en period om 12 månader. 
Detta ingår i abonnemangsavgiften:

 • Egen filmsida för produkten
 • Information via produktlistor till våra samarbetsapotek om publicering
 • Medverkan i APP för sjukvårds- och apotekspersonal samt pushnotis vid nypublicering
 • Publicering av pdf-dokument och länkar (länk till fass.se för läkemedel ingår alltid)
 • Embeddinglänk för publicering på fass.se: genom ett samarbete med Lif/fass.se har vi tagit fram en specifik lösning för embeddinglänkning från er produkts sida på fass.se. Om ni har publicerat undertexter på främmande språk medföljer dessa också per automatik genom denna specifika lösning. Om filmen uppdateras eller byts ut på medicininstruktioner.se sker det simultant på fass.se, så ni behöver inte hantera flera filmfiler.
 • Svenska undertexter/subtitles som följer speakern, undertexterna kopplas in via dokument, ingen redigering i filmfil behövs.
 • QR-kod som leder till produktens filmsida
 • Statistik över filmvisningar, länkvisningar, dokumentvisningar, undertexter på språk m m för er produkt

Kontakta oss för information om gällande abonnemangspris på telefon 0707 913320 eller info@medicininstruktioner.sePå produktens filmsida kan ni publicera flera delfilmer för läkemedlet inom samma abonnemang, exempelvis om ett läkemedel administreras på flera olika sätt (t ex pulver resp tablett, spruta resp injektionspenna) eller med flera hjälpmedel/devices – men endast ett läkemedel får förekomma per produktfilmsida. 
Förutom länk till produktens sida på fass.se kan ni samla ytterligare information och ge mer service via er filmsida:
undertexter via dokument, app, länk/info till eget patientstödsprogram, Q&A-dokument, beställningsblanketter, resedokument, patientdagbok och övrigt informationsmaterial.

Allt material ska följa LER och ingen reklam eller produktfördel får förekomma. Allt material syftar till att vara stöd inför och under behandling.
Länkning får ej ske till tredjeparts hemsida eller till förhandsgranskad hemsida.

Om instruktionsfilmer

UNDERTEXTER PÅ SPRÅK PÅ FILMSIDAN: vi erbjuder möjligheten att lägga in undertexter till er film på främmande språk. Undertexterna redigeras inte in i själva filmen utan kopplas in på filmsidan via ett dokument. Det är en smidig och kostnadseffektiv teknik. Vi sköter översättning och korrekturläsning via ett externt större och ISO-certifierat översättningsbolag, därefter tidskodas manusen och dokumenten kopplas in på er filmsida.
Översättning görs alltid först från svenskt finalt manus till engelska, som sedan godkänns av er och därefter översätts det engelska dokumentet till övriga språk. Vanligaste språken, förutom engelska, är: arabiska, spanska, turkiska, farsi och somaliska. 
Processen är kostnadseffektiv eftersom ingen redigering sker i själva film-filerna.
Undertexter kan publiceras på alla filmsidor, oavsett om vi har producerat filmen eller om ni har levererat film till oss. 

 

Patienter som står på tablettbehandlingar behöver kunskap och motivation att ta sitt läkemedel på rätt sätt så att de fullföljer behandlingen! Det kan en instruktionsfilm ge.
Tablettbehandlingar anses ofta "enkla" och kan därför bli eftersatta i information om viktiga detaljer från vård och apotek. Patienterna läser kanske inte den finstilta bipacksedeln; "det är ju bara att ta en tablett".
Följsamheten till vissa tablettbehandlingar väldigt låg, ibland bara 50%!
Patienten behöver förstå varför det är så viktigt att fullfölja behandlingen och ha kunskap som kan vara helt avgörande om avsedd effekt uppnås eller inte. Det kan illustreras med en instruktionsfilm, t ex:

 • När ska jag ta tabletten, behöver jag ha en fast tid?
 • Hur tar jag ut tabletten ur blisterförpackningen så att den inte går sönder?
 • Hjälpmedel för att komma ihåg?
 • Om tabletten ska tas flera ggr om dygnet, behöver jag gå upp mitt i natten och ta den?
 • Ska tabletten sväljas eller läggas under tungan?
 • Ska tabletten tuggas, krossas, sväljas hel? 
 • Hur gör jag om jag inte klarar av att svälja tabletten hel?
 • Ska tabletten tas med mat/vatten, behöver det gå viss tid före/efter måltid?
 • Kan tabletten medföra allergiska reaktioner pga tillsatsämnen?
 • Kan jag äta grapefrukt som ibland tar ner effekten?
 • Om jag glömmer ta en dos, vad gör jag då? Dubbel dos?
 • När kan jag förvänta mig effekt? En patient som förväntar sig omgående effekt kan bli besviken om han/hon inte vet att effekten kan dröja.
 • Vad händer om jag avbryter behandlingen?

"Läkemedel har ingen verkan på patienter som inte tar dem"
Graham Lewis, Global Pharma Strategy

Vi har filmproduktion inhouse för både nyproduktion, redigering och anpassning av internationella instruktionsfilmer i enlighet med svenskt regelverk. 
Vi tar hand om allt från manus, redigering, att spela in speakerröst och redigera in speaker, både svenska och andra språk.
Vi har mångårig erfarenhet och spetskompetens inom området – vi kan regelverket och gör det kostnadseffektivt.
Vi tar hand om hela processen, du som uppdragsgivare slutgodkänner manus och väljer speaker via länk från oss. Resten sköter vi!

Ja, ni kan byta ut eller uppdatera befintlig film under abonnemangsperioden. Under hela abonnemangsperioden kan ni också publicera kompletterande information i form av pdf:er, app, länkar som är relaterat till produkten – det ingår i abonnemanget. Allt ska givetvis följa LER och portalens regler, dvs instruktioner och information till stöd under behandlingen. Ingen reklam, produktfördelar el dyl får förekomma i filmerna till patienter.

Vi är experter på att producera medicinsk instruktionsfilm för våra plattformar!
Vi har egen ateljé inhouse med 2D- och 3D-animatörer och avlastar er genom hela produktionsprocessen – från manus och fram till färdig film. Vi guidar er, ni är med genom att återkoppla/godkänna manus och välja speaker – resten sköter vi. 

Priset för att producera film varierar beroende på vilken produkt det handlar om, hur komplicerat handhavandet är, hur lång filmen beräknas bli. Vi kan anpassa produktionen utifrån en given budget eller lämna offert baserad på en kort brief via telefon eller mail. Kontakta oss gärna för ett kostnadsförslag om ni funderar på att medverka. 

Vi har spetskompetens inom området, med lång och bred erfarenhet av medicinska instruktionsfilmer och vi kan regelverket.

Kontakta oss! Det är en smidig och snabb process att starta ett abonnemang: om ni har en instruktionsfilm sänder ni den till oss via WeTransfer, Sprend eller annan överföringstjänst. Filmen granskas därefter hos oss internt och förbereds sedan för publicering genom kodning och anpassning för visning på dator, mobil och läsplatta. Denna process tar 1-2 dagar, därefter kan filmen publiceras. 

Om ni inte har instruktionsfilm, eller har en internationell version som ska redigeras, så kontakta oss för kostnadsförslag på produktion/redigering.
Vi har spetskompetens inom produktion av medicinska instruktionsfilmer, vi kan regelverket och vi producerar både tids- och kostnadseffektivt i egen produktionsateljé.

Slå oss en signal på 0707 913329, ni kan också skicka ett mail till info@medicininstruktioner.se eller therese@medicininstruktioner.se för vidare information om produktion och medverkan på medicininstruktioner.se.

Vi tar gärna ett telefon-/länkmöte eller ett personligt möte om intresse finns för medverkan!

Övriga frågor

Vi har tjänsten även i:

*Danmark - medicininstruktion.dk

*Norge - medisininstruksjoner.no

*Finland - laakeohjeet.fi

För ytterligare information kontakta oss!

Epost: info@medicininstruktioner.se

Tel:+46 (0)707 913329