Klyx®

(sorbitol, dokusat)

Rektallösning

Ferring

Telefon: 040-691 69 00

www.ferring.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
 
2023

Informationen här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel förskrivet på recept och till dig som köpt det receptfritt på apotek. Följ alltid läkarens ordination och läs bipacksedeln. 
Ytterligare information finns på fass.se.

För behandlingsfrågor: kontakta sjukvårdspersonal eller apotek.
För frågor som avser produkterna, läkemedel eller hjälpmedel: kontakta ansvarigt bolag, kontaktuppgifter finns på denna sida i rutan ovanför filmen.