Kontakt 

Här tar vi endast emot allmänna synpunkter om vad du tycker om medicininstruktioner.se som tjänst eller om du har önskemål om instruktionsfilm som saknas.
Medicininstruktioner Sverige svara inte på frågor som gäller produkter eller behandlingar. 

För läkemedels- och behandlingsfrågor ska du alltid vända dig till sjukvårdspersonal eller apotek.

Kommentar, rapport och frågor om biverkningar får inte lämnas här, det gör du direkt på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se/rapportera

 

Epostadress behövs inte fyllas i, det väljer du själv.