Epiduo®

(adapalen, bensoylperoxid)

Gel

Galderma Nordic AB

Telefon: 018-444 03 30

nordic@galderma.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Följ läkarens ordination och läs bipacksedeln noga. Ytterligare information om läkemedel finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?