Bemfola®

(follitropin alfa)

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Gedeon Richter Nordics AB

Telefon: 08-611 24 22

medinfo.se@gedeonrichter.eu

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

2 st | 00:07:12

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar i användning finns på fass.se. 

Är den här filmen till hjälp för dig?