Terrosa®

(teriparatid)

Injektionsvätska, lösning

Gedeon Richter Nordics AB

Telefon: 08-506 394 76

medinfo.se@gedeonrichter.eu

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig till patienter som ordinerats detta läkemedel eller hjälpmedel. Läs bipacksedeln noga och följ läkarens ordination. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar i användning finns på fass.se.