▼Pelgraz®

(pegfilgrastim)

Accord Healtchare

Telefon: 08 624 00 25

sweden@accord-healthcare.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

1 st | 00:04:21
Pelgraz® injektionspenna
Användarinstruktioner00:04:21

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information, inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé, på fass.se.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Det gör det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se

Är den här filmen till hjälp för dig?