Sixmo®

(buprenorfin)

Implantat
▼Utökad övervakning

Accord Healthcare

Telefon: 08 624 00 25

sweden@accord-healthcare.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

2 st | 00:14:33
Instruktioner för Sixmo® implantat
Sixmo® insättning00:08:10Sixmo® uttag00:06:23

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se
eller Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.

Är den här filmen till hjälp för dig?