Tepadina®

(tiotepa)

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 400 mg

Accord Healthcare

Telefon: 08 624 00 25

sweden@accord-healthcare.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:03:35

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?