Tepadina®

(tiotepa)

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 400 mg

Accord Healthcare

Telefon: 08 624 00 25
sweden@accord-healthcare.com
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Instruktionsfilm

   1 st | 03:35
   • Tepadina® beredning – engelsk version
    03:35

   Instruktionsfilmer/videos, användarinstruktioner och information här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

   Är den här filmen till hjälp för dig?