Canoderm®/Miniderm®

(karbamid) / (glycerin)

Kräm

Aco Hud Nordic AB

Telefon: 08-590 029 00

swedeninfo@perrigo.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:04:36
Canoderm®/Miniderm®
Användarinstruktioner00:04:36

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se

Är den här filmen till hjälp för dig?