Canoderm®/Miniderm®

(karbamid) / (glycerin)

Kräm

Aco Hud Nordic AB

Telefon: 08-590 029 00

info@omega-pharma.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

1 st | 00:04:36
Canoderm®/Miniderm®
Användarinstruktioner00:04:36

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. 
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?