Botox®

(botulinumtoxin typ A / hemagglutinin-komplex)

Pulver till injektionsvätska, lösning

Allergan Norden AB

Telefon: 08-594 100 00

info.sverige@allergan.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.
Patienter på förskriven behandling ska hänvisas till patientsidan för att ta del av de instruktionsfilmer som är avsedda för patienter inför behandling på kliniken med detta läkemedel.

Är den här filmen till hjälp för dig?