Aranesp®

(darbepoetin alfa)

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Amgen

Telefon: 08 - 695 11 00

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se