Blincyto®

(blinatumomab)

Pulver till koncentrat och lösning till infusionsvätska
▼Utökad övervakning

Amgen

Telefon: 08-695 11 00

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
 
2023

Instruktionsfilm

1 st | 00:09:56

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.