▼ Kyprolis®

(karfilzomib)

Pulver till infusionsvätska, lösning

Amgen AB

Telefon: 08-695 11 00

info-se@amgen.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
2017/01

Instruktionsfilmer

1 st | 00:07:47

FASS.SE produktinformation

Denna sida vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.
Här finns användarinstruktioner för patienter som du kan ta del av inför rådgivningssituationen men också, i förekommande fall, instruktions- och informationsfilmer som vänder sig endast till vårdpersonal. 
Fullständig information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i läkemedlets användning och datum för översyn av produktresumé finns på fass.se via länken här intill.

Patienter på förskriven behandling ska alltid hänvisas till patientsidan för att ta del av aktuell instruktionsfilm för sin förskrivna behandling.
 

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?