Prolia®

(denosumab)

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Amgen

Telefon: 08 - 695 11 00

medinfonb@amgen.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

1 st | 00:07:13

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. 
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?