Eligard®

(leuprorelin)

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Astellas Pharma AB

Telefon: 040-650 15 00

info.se@astellas.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:03:26
Eligard® användarinstruktioner
Montering, blandning och administrering00:03:26

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.
Detta läkemedel administreras av läkare och/eller sjuksköterska.
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?