Xarelto®

(rivaroxaban)

Filmdragerad tablett: 25 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg
▼Utökad övervakning

Bayer

Telefon: 08-580 223 00

medinfo.scand@bayer.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se. Patienter på förskriven behandling ska hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilm.
För att få stöd att komma ihåg att ta medicinen kan patienterrna ansluta sig till SMS- påminnelsetjänsten här intill –>

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Det kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se