Creon®

(pankreatin)

Enterokapsel, hård

BGP Products AB

Telefon: 08-546 567 91

inform@mylan.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig enbart till hälso- och sjukvårdspersonal. Filmen "Användarinstruktioner" riktar sig även till patienter på förskriven behandling. Dina patienter som behandlas med detta läkemedel ska hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilmen.
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé finns på fass.se.

Utbildningsfilmerna vänder sig endast till sjukvårdspersonal.

Dina patienter som behandlas med Creon® kan via patientstödsprogrammet Enzymsupport få hjälp och stöd under behandlingen. Mer information finns via länken till höger.