▼ Plegridy® PEN

(peginterferon beta-1a)

Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna

Biogen

Telefon: 08-594 113 60

infosweden@biogen.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

1 st | 00:09:01

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. 
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se