ABLEspacer™

Andningsbehållare

Birk NPC AS

Telefon: 0723 83 01 47

post@birk-npc.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:02:20

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se

Är den här filmen till hjälp för dig?