Pradaxa®

(dabigatranetexilat)

Kapsel, hård: 150 mg, 110 mg, 75 mg

Boehringer Ingelheim

Telefon: 08-721 21 00

info.sto@boehringer-ingelheim.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se

Är den här filmen till hjälp för dig?