Spiriva® Respimat®

(tiotropiumbromid)

Inhalationsvätska, lösning, inhalator

Boehringer Ingelheim

Telefon: 08-721 21 00

www.boehringer-ingelheim.se

Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. 
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?