Trimbow®

(beklometasondipropionat/formoterol/glykopyrronium)

Inhalationspulver & Inhalationsspray

Chiesi Pharma AB

Telefon: 08-753 35 20
infonordic@chiesi.com
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som behandlas med Trimbow hänvisas till patientsidan för att ta del av instruktionsfilmer. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

    

   Är den här filmen till hjälp för dig?