Invicorp

(aviptadil/fentolamin)

Injektionsvätska, lösning

Evolan Pharma

Telefon: 08-544 960 30

info@evolan.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:03:27

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se