Förslagslåda

Vi på medicininstruktioner.se är mycket intresserade av vilka läkemedel, hjälpmedel eller medicintekniska produkter ni inom vården ser att det finns behov av att ha instruktionsfilm för – både för administrering på klinik och för att kunna instruera och hänvisa patienter till.

Skriv namn på läkemedel eller hjälpmedel här nedanför och maila till oss, ange även vilka språk du vill se instruktioner på.

Du kan även kontakta oss via telefon, kontaktuppgifter finns under flik KONTAKT.