Förslagslåda

Här nedan kan du lämna förslag på läkemedel, hjälpmedel eller medicinteknisk produkt
som du önskar instruktionsfilm för på medicininstruktioner.se.
Du kan även kontakta oss via telefon eller epost, kontaktuppgifter finns under flik KONTAKT.

*E-postadress behöver endast lämnas om du önskar information från oss om publicering av film
eller få svar på eventuell fråga.