Alkindi®

(hydrokortison)

Granulat i kapslar avsedda att öppnas

FrostPharma AB

Telefon: 08-24 36 60

info@frostpharma.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:04:54

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?