Bemfola®

(follitropin alfa)

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Gedeon Richter Nordics AB

Telefon: 08-506 394 76

medinfo.se@gedeonrichter.eu

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:03:36
Bemfola® injektionspenna
Användarinstruktioner00:03:36

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?