Bemfola®

(follitropin alfa)

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Gedeon Richter Nordics AB

Telefon: 08-506 394 76

medinfo.se@gedeonrichter.eu

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilmer

2 st | 00:07:12

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. 
Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé 
finns på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?