Lidbree™

(lidokain)

Intrauterin gel 42 mg/ml

Gedeon Richter Nordics AB

Telefon: 08-506 394 76
medinfo.se@gedeonrichter.e
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Instruktionsfilm

   1 st | 03:30
   • Lidbree™ instruktioner för vårdpersonal
    03:30

   Instruktionsfilmer/videos, användarinstruktioner och information här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

   Är den här filmen till hjälp för dig?