Lidbree™

(lidokain)

Intrauterin gel 42 mg/ml

Gedeon Richter Nordics AB

Telefon: 08-506 394 76
medinfo.se@gedeonrichter.e
Nu spelas

2023

Här kan du välja kapitel

    Undertexter/subtitles

    Av / Off

      Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

      Är den här filmen till hjälp för dig?