Lidbree™

(lidokain)

Intrauterin gel 42 mg/ml

Gedeon Richter Nordics AB

Telefon: 08-506 394 76

medinfo.se@gedeonrichter.e

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
 
2023

Instruktionsfilm

1 st | 00:03:30

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.