AmBisome® liposomal

(liposomal amphotericin B)

Pulver till infusionsvätska

Gilead Sciences Sweden AB

Telefon: 08-5057 1800
nordics.medinfo@gilead.com
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Instruktionsfilm

   1 st | 12:46

   AmBisome® liposomal

   • AmBisome® liposomal användarinstruktioner
    12:46

   Instruktionsfilmer/videos, användarinstruktioner och information här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

   Är den här filmen till hjälp för dig?