AmBisome® liposomal

(liposomal amphotericin B)

Pulver till infusionsvätska

Gilead Sciences Sweden AB

Telefon: 08-5057 1800

nordics.medinfo@gilead.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
 
2023

Instruktionsfilm

1 st | 00:12:46
AmBisome® liposomal
Användarinstruktioner00:12:46

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.