Trodelvy

(sacituzumabgovitekan)

Infusionsvätska, lösning
▼Utökad övervakning

Gilead Sciences Sweden AB

Telefon: 08-5057 1800

nordics.medinfo@gilead.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se
eller Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.