Fostimon® Set

(urofollitropin)

Pulver och vätska till injektionslösning

IBSA Nordic ApS

Telefon: +45 42142914

info@ibsanordic.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se.

Är den här filmen till hjälp för dig?