Dysport®

(clostridum botulinum toxin typ A)

Pulver till injektionsvätska

IPSEN

Telefon: 08-451 60 00

info.se@ipsen.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...
 
 
Film: DYS-SE-000182. Dosberäknare: DYS-SE-000180 2020/12

Dosberäknare

Välj indikation för vuxen patient

Läs produktresumén för fullständig information.

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.