Dysport®

(clostridum botulinum toxin typ A)

Pulver till injektionsvätska

IPSEN

Telefon: 08-451 60 00
info.se@ipsen.com
Nu spelas

Film: DYS-SE-000182. Dosberäknare: DYS-SE-000180 2020/12

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Dosberäknare

   Välj indikation för vuxen patient

   Läs produktresumén för fullständig information.

   Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

   Är den här filmen till hjälp för dig?