Darzalex®

(daratumumab)

Injektions- och infusionsvätska, lösning

Janssen-Cilag

Telefon: 08-626 50 00
jacse@its.jnj.com
Nu spelas

2024

Här kan du välja kapitel

  Undertexter/subtitles

  Av / Off

   Instruktionsfilmer

   3 st | 11:27
   • Darzalex® introduktion – premedicinering & eftermedicinering
    03:56
   • Darzalex® – injektion med spruta
    03:37
   • Darzalex® – infusionsset & butterflynål
    03:54

   Instruktionsfilmer/videos, användarinstruktioner och information här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig information om läkemedel inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och översyn av produktresumé finns på fass.se.

   Är den här filmen till hjälp för dig?