▼Tremfya®

(guselkumab)

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Janssen-Cilag

Telefon: 08-626 50 00

jacse@its.jnj.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:05:17

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, 
begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Om du vill rapportera en biverkning på detta läkemedel så kan du kontakta GSK på följande sätt: rapportera via webbformulär eller via telefon på 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten).